GİRİŞ:

 

İş bu web sitesi “http://www.jabotter.com” kullanıcılarının-üyelerinin sunulan ürünlere, hizmetlere ulaşabilmelerini sağlama amacı ile Jabotter Ayakkabıcılık tarafından yayınlanmakta olup kullanıcılar ve üyeler, http://www.jabotter.com’u ziyaret etmekle ve/veya web sitesi üzerinde herhangi bir işlemi yapmak için gerekli olan kişisel bilgilerin yer alacağı formu doldurmakla, aşağıda belirtilen şartları, kuralları ve yasal sorumlulukları kabul etmiş sayılırlar.Belirtilen durum ve koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen http://www.jabotter.com sitesini kullanmayınız. http://www.jabotter.com dilediği zaman, bu yasal uyarı sayfasının içeriğini tek taraflı olarak değiştirerek güncelleme yapma yetkisine sahiptir. Bu sebeple, kullanıcılara, üyelere siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri önemle tavsiye edilmektedir.

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TARAFLAR:

 

Madde 1. İşbu sözleşmenin bir tarafında Jabotter Ayakkabıcılık Limited Şirketi (işbu sözleşmede bundan sonra kısaca “Jabotter Ayakkabıcılık” olarak anılacaktır)diğer tarafında ise http://www.jabotter.com adresli web sitesine herhangi bir işlem için giriş yapan, web sitesi üzerinde herhangi bir işlemi yapmak için gerekli olan kişisel bilgilerin yer alacağı formu dolduran kullanıcı (işbu sözleşmede bundan sonra kısaca “ÜYE” olarak anılacaktır) yer alır.

 

Madde 2. İşbu sözleşmede ifade edilen aşağıdaki kelimelerin tanımı şöyledir; "Portal": http://www.jabotter.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini, "Kullanıcı": “Üye” olsun ya da olmasın“Portal”a çevrimiçi (online) ortamdan erişen her gerçek veya tüzel kişiyi, "Üye": http://www.jabotter.com portalına üye olarak "Portal" dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişileri, “Üyelik”: "Portal"ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Jabotter Ayakkabıcılık tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanan süreci ifade eder. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 

Madde 3. Portalda kayıt işlemleri tamamlanmış olsa dahi reşit olmayan veya tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular; Jabotter Ayakkabıcılık tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış ya da üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular,her zaman, herhangi bir gerekçe gösterilmeden Jabotter Ayakkabıcılık tarafından red edilebilir. Jabotter Ayakkabıcılık,üyelikleri bildirimsiz, tazminatsız tek taraflı olarak dilediği zaman feshedebilir; üyelikleri geçici olarak ya da tamamen durdurabilir; Kullanıcının üyeliğine son verilebilir.

3.1. http://www.jabotter.com tüm üyelerine açık olup site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe ücretsizdir. Aşağıdaki yazılı durumlarda Jabotter Ayakkabıcılık, üyenin site kullanımını ve içeriğe ulaşmasını engelleyebilecek olup Jabotter Ayakkabıcılık’ın aşağıda ifade edilen, ancak bunlarla sınırlı olmayan benzeri girişimlere karışan kişi veya kişilere karşı her türlü, hukuki, cezai tüm yasal hakları saklıdır. Bu haller; • Eksik, yanlış, düzensiz ve yanıltıcı; genel ahlak kurallarına uygun olmayan, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı ifadelerin, bilgilerin siteye kaydedilmesi, • Sitede yer alan çalışmaların, her türlü içeriğin, bilgilerin vb. kısmen veya tamamen kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması ve/veya kullanılmaya çalışılması, • Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitede kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, müdahalelerde bulunulması, vb. amaçlı her hangi bir faaliyetlerde bulunulması, yapılması;sitedeki bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi.

 

İÇERİK KULLANIMI:

 

Madde 4. http://www.jabotter.com'da sunulan görsel ve yazılı tüm içerik, kişisel kullanım için sunulmakta olup Jabotter Ayakkabıcılık, portal içeriğinde yer alan ikon, logo, görsel, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil, tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir. Bu haklar Jabotter Ayakkabıcılık lehine yasal anlamda koruma altındadır. Jabotter Ayakkabıcılık'ın yazılı izni olmadan bunlar, hiçbir biçim ve seviyede, ticari ya da kişisel amaçlarla herhangi bir biçimde kullanılamaz; hiçbir mecrada, internet sitesinde hiçbir biçimde, hiçbir amaçla yayınlanamaz; http://www.jabotter.com'a link verilemez.

 

4.1. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılım hakkı da Jabotter Ayakkabıcılık’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

 

4.2. Portala iletilen tüm eleştirilerin hakkı da Jabotter Ayakkabıcılık'a ait olup Jabotter Ayakkabıcılık,dilerse bunları pazarlama faaliyetlerinde kullanabilecektir. SORUMLULUKLAR: Madde

 

5. Üye,kayıt için gerekli olan tüm bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra, işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşuluyla, elektronik posta adresini ve şifresini girerek http://www.jabotter.com sitesini kullanmaya başlayarak kendisine izin verilmiş olan işlemlerde bulunabilir.

 

5.1. Kullanıcı, Üye,http://www.jabotter.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markaların ve Patent Haklarının Korunması hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Borçlar Kanunu, diğer ilgili tüm mevzuat hükümleri ile http://www.jabotter.com'un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere aynen, eksiksiz uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.

 

5.2. http://www.jabotter.com'u ziyaret eden üyelerin bilgileri, işlemleri (ziyaret sıklığı, ziyaret zamanları vb.) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Jabotter Ayakkabıcılık bu bilgileri, gizlilik şartlarına bağlı kalarak, Portal içeriğini genişletmek, geliştirmek ve iyileştirmek; reklam vb. amaçlarla, bu konularda işbirliği yaptığı firmalarla paylaşılabilecektir. Üye bu durumu ve bunla ilgili tüm sonuçları kabul eder.

 

5.3. Üye, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin http://www.jabotter.com'u kullanmasını zorlaştırıcı veya önleyici nitelikte herhangi bir biçim ve seviyede hiçbir harekette, faaliyette bulunamaz; sunuculara ya da veritabanlarına otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez; hile girişimlerinde bulunamaz; benzeri amaçlı ya da sonucu itibarı ile sisteme zarar veren, sorun oluşturan, güvenlik zaafı yaratan hiçbir işlemi gerçekleştiremez. Üye böyle bir durumunda, üyeliğinin iptal edileceğini ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını, doğması halinde Jabotter Ayakkabıcılık nezdinde oluşacak tüm zararları eksiksiz tanzim etmekle yükümlü olacağını peşinen kabul ve beyan eder.

 

5.4. Üye’nin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere ve/veya http://www.jabotter.com sitesinde bildirilen genel kurallara tamamen ve/veya kısmen, herhangi bir biçimde uymadığının tespiti halinde Jabotter Ayakkabıcılık, kullanıcının portala erişimini süreli/süresiz olarak dilediği biçimde engelleyebilir.

 

5.5. Portalın belirli yerlerinde, o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullananlar belirtilen bu kuralları peşinen kabul etmiş sayılır.

 

5.6. http://www.jabotter.com ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması Üye’nin kendi sorumluluğunda olup bu husus, Jabotter Ayakkabıcılık tarafından da tavsiye edilmektedir. Jabotter Ayakkabıcılık bunların saklanması anlamından hiçbir garanti ve taahhüdü yoktur.Üye, mesajlaşmaların yedeklerinin Jabotter Ayakkabıcılık tarafından alınmaması, bunların kaybolması, silinmesi ve/veya hasar görmesi halinde yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürülerek Jabotter Ayakkabıcılık'ı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.7. Üyelerin, portalde Jabotter Ayakkabıcılık tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla, üyelik hesabına girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları; bunların münhasıran ve münferiden sadece kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri; üçüncü kişilerin bilgisinden, müdahalesinden uzak tutarak saklanmasını sağlamaları tamamen üyenin sorumluluğundadır.Üye, bu anlamda her türlü dikkati, özeni göstermeyi kabul ederek "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve münferiden kendisi tarafından kullanılması gibi hususlara ilişkin tüm yükümlülüğün, sonuçların münhasıran kendisine ait olacağını; aksi takdirde ihmal ve kusurlu davranışı sebebiyle kendisinin, Jabotter Ayakkabıcılık'ın, diğer Üye"lerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.8. Üye’nin diğer üyelerle veya site kullanıcıları ile ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri tamamen kendilerinin sorumluluğundadır. Üye, üyelik hesabı aracılığıyla portal üzerinden yapacağı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olacağını; burada gerçekleştirilen iş ve işlemlerin kendisince gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itirazı, Jabotter Ayakkabıcılık'a karşı ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını, onları ertelemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.9.Üye, üyelik iptalini ve hesap silme işlemini http://www.jabotter.com üzerinden yapabilir. Üyeliğini sonlandıran kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilir.

 

5.10.http://www.jabotter.com‘da Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı Jabotter Ayakkabıcılık’a aittir. Üye, silinen kayıtlarla, saklanmayan, yedeği alınmayan bilgi ve belgelerle ilgili olarak yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürerek Jabotter Ayakkabıcılık’dan herhangi bir hak, alacak ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını; Jabotter Ayakkabıcılık'a bir kusur atfetmeyeceğini, ceza sorumluluğu yükletmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.11.Üye,siteyi kullanmaya ve/veya ondan faydalanmaya başlandığı andan itibaren işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında eksiksiz hüküm ifade edeceğini; işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Jabotter Ayakkabıcılık’ın uğrayacağı her türlü zararı eksiksiz tazmin etmekle yükümlü olacağını kabul, beyan ve tahhüt eder. Jabotter Ayakkabıcılık, Üye’nin işbu sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye’ye rücu hakkına sahiptir.

 

JABOTTER AYAKKABILICIK'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 

Madde 6. Jabotter Ayakkabıcılık, işbu sözleşme konusu hizmetlerden teknik arızalar ve diğer sebepler dışında Üye’yi yararlandırmayı; Üye’nin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri, işbu sözleşmede ifade edilen hususlar, yasal zorunluluklar vb. haller dışında, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin http://www.jabotter.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaja, kazançlara müdahale amaçlı girişimlere ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi; resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi, vb. ilgili tüm hallerde Jabotter Ayakkabıcılık, ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve ilgili kurum ve kuruşlara iletme hakkına sahiptir.

 

6.1. Jabotter Ayakkabıcılık işbu sözleşmede, tek taraflı olarak taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, her zaman herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir; herhangi bir gerekçe göstermeksizin, verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurabilir; servisin içeriğini değiştirebilir, iptal edebilir. Üye, tüm bu hususları kabul eder. Jabotter Ayakkabıcılık, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını, aynı link altında, yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile Üyeleri bilgilendirebilecektir. Üye, kullanıcı adı ve şifre girerek portalı kullandığı tüm hallerde değişen bu koşulları kabul etmiş sayılır.